บริษัท ไทยเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด ที่อยู่ 77/7 หมู่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel. 081-4103517 , 081-5906835 Fax.038-111905
Email: thaiteccontainer@hotmail.com